ефимерен

ефимерен
прил. - преходен, кратковременен, временен, мигновен, кратък, еднодневен, къс, минутен, нетраен, мимолетен, недълготраен, тленен, скоропреходен, бързопреходен, краткотраен
прил. - бегъл, бърз, непълен, повърхностен, схематичен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • бегъл — прил. бърз, кратък, повърхностен, външен, привиден, незадълбочен прил. краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен, схематичен …   Български синонимен речник

  • безтелесен — прил. безплътен прил. лек, ефимерен, нематериален, въздушен прил. невеществен, духовен …   Български синонимен речник

  • бърз — прил. чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • временен — прил. привременен, кратковременен, кратък, краткотраен, скоротечен, скоропреходен, нетраен, мимолетен, тленен, мигновен, моментен, ефимерен прил. преходен, непостоянен, конюнктурен прил. импровизиран, нахвърлян …   Български синонимен речник

  • кратковременен — прил. кратък, краткотраен, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, краткосрочен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен …   Български синонимен речник

  • краткосрочен — прил. кратковременен, кратък, краткотраен, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен …   Български синонимен речник

  • краткотраен — прил. кратковременен, кратък, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, краткосрочен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен,… …   Български синонимен речник

  • къс — същ. парче, част, отломък, мръвка същ. пай, дял същ. откъс, откъслек, пасаж, извадка прил. малък прил. нисък прил. кратък, кратковременен, краткотраен, краткосрочен, мигновен, временен, преходен, ефимерен, нетраен, минуте …   Български синонимен речник

  • мигновен — прил. моментен, моментален, кратковременен, краткосрочен, краткотраен, кратък, ефимерен, минутен, временен, къс, преходен, нетраен прил. бърз, незабавен, светкавичен прил. неочакван, ненадеен, внезапен прил. неотложен, непосредствен …   Български синонимен речник

  • мимолетен — прил. преходен, кратковременен, краткотраен, временен, мигновен, привременен, нетраен, скоропреходен, ефимерен, кратък прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен, схематичен прил. непродължителен прил. нереален, невеществен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”